Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Churchill és kora

Kezdés: 2016. november 29. 13.30 - 15.00

Az esemény címe: Churchill és kora
Kezdés: 2016. november 29. 13.30
Zárás: 2016. november 29. 15.00
Helyszín: Egri Campus, Líceum, földszint, 112. terem (Tittel Pál Könyvtár)

Szakmai vezető, szakmai felelős neve: Gál Tibor
A rendezvényt befogadó Campus: Egri Campus
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): Tittel Pál Könyvtár
Az esemény műfaja: tudományos előadás
MTA Tudományos osztály: II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
MTA Tudományos bizottság: Történettudományi Bizottság
Tudományterület: történelemtudomány
Szervező egységek: Tittel Pál Könyvtár, Történelemtudományi Intézet
EKE szervezeti egység: Tittel Pál Könyvtár, Történelemtudományi Intézet
Kapcsolattartó: Gál Tibor főigazgató-helyettes, gal.tibor@uni-eszterhazy.hu
Regisztráció / részvétel: regisztráció nélkül, szabadon látogatható rendezvény

Részletes szakmai program:
13.30-tól előadás
15.00-tól a gyűjtemény megtekintése

A tervezett program szakmai összefoglalója:
A program két részből áll. Churchill és kora előadás a Történelemtudományi Intézet oktatója, Dr. Kozári József által. Ehhez szervesen kapcsolódik a Tittel Pál Könyvtár Churchill különgyűjteményének bemutatása. A svájci Winston Churchill Alapítványt (Schweizerische Winston-Churchill-Stiftung) egy évvel Churchill halála után, 1966-ban hozták létre Zürichben. Az Alapítvány célja kettős: egyrészt emlékezni és emlékeztetni Churchill életére és munkásságára, másrészt támogatni a Churchillről és a korszakról szóló kutatásokat, az eredményeket bemutató könyvek és tanulmányok publikálását.
Az Alapítvány megkezdte a Churchill-Bibliothek kiépítését is, amely a zürichi egyetemre került. A Zürichi Egyetemi Könyvtár a Zürichi Központi Könyvtár közvetítésével 2006 szeptemberében ennek a gyűjteménynek a duplumait adományozta az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárának.
A gyűjtemény részletesen tárgyalja Winston Churchill (1874-1965) munkásságát, tartalmazza Churchill saját műveit és a róla szóló irodalmat. Tematikailag elsősorban a huszadik század történelmét mutatja be, a két világháború politikai és katonai eseményeit, a békeszerződéseket, a Brit Birodalom történetét, a brit bel- és külpolitikát, de érinti a legfontosabb európai eseményeket is.
Monográfiák, dokumentumgyűjtemények, visszaemlékezések, életrajzok és tanulmánykötetek igyekeznek felidézni Churchill munkásságát és a korszakot, amelyben tevékenykedett. A tájékozódást lexikonok, bibliográfiák és adattárak segítik. A Churchill-gyűjteménybe elsősorban könyvek tartoznak, a folyóiratok mennyisége elhanyagolható. Nyelvi megoszlásban a legtöbb könyv angol nyelvű, jóval kevesebb német nyelvű és csak néhány francia munka sorolható az állományba. A könyvek megjelenési ideje a 19. század végétől az 1990-es évekig terjed. A reprezentatív gyűjtemény különlegességeit, könyvtári vonatkozásait Gál Tibor, a Tittel Pál Könyvtár főigazgató-helyettese ismerti.
A program Churchill születésének évfordulója tiszteletére, valamint a gyűjtemény Egerbe kerülésének tizedik évfordulója alkalmából kerül megrendezésre.


< Vissza