Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A tudományok és művészetek javára

A tudományos kutatás az oktatás, a fejlesztés, az innováció és a társadalmi szerepvállalás mellett az egyetem egyik legfontosabb közös ügye. A tudományos minőség az intézményünkben alapvető érték. Az egyetemmé válás legnagyobb változása a kutatók és oktatók önmagukkal szemben megfogalmazott elvárásainak fokozódása, ami természetesen a tudományos teljesítmény és a kutatói minőség, illetve a tudományos és szakmai közélet területén sem marad el.

A világ tudatos megismerésének és megértésének szándéka jelentős hatással van a szemináriumokon zajló vitákra, a tudományos diákköri tevékenységre, kutatócsoportok, tanszékek, intézetek, tudásközpontok mindennapi munkájára. A tudományos kutatás komoly felelősséggel járó tevékenység. A felhalmozott tudás megfelelő erkölcsi alapokon komoly lehetőség a minket körülvevő világ jobbá tételéhez. A kutatóval szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy adjon választ a világ működésére, magyarázza meg az ember, a természeti és társadalmi környezet törvényszerűségeit, ezek összefüggéseit, illetve cáfolja az áltudományos elméleteket és naív nézeteket. A tudományos kutatások célja minden esetben a közösség és az egyén életének javítása, hozzájárulás a társadalmi eredményességhez.

A tudományos kutatás közügy. A kutató kötelessége a rábízott, általa és kutatótársai által vállalt feladatok megoldásáról beszámolni a társadalmi közvéleménynek és a többi kutatónak. A Kutatók Éjszakája a tudomány népszerűsítését, a kutatók és a kutatói munkakörnyezet megismerését szolgálta. A Magyar Tudomány Ünnepe a tudományos minőség, az eredményes kutatómunka, a tudományos szemléletmód, a világ megismerhetőségének és megismerésének az ünnepe.

A rendezvénysorozat lehetőséget ad arra, hogy más szakterületek kutatóinak is megmutassuk, hogy milyen kérdések, problémák foglalkoztatnak minket, és mi hogyan, milyen módon, milyen tényekkel, szabályokkal, törvényszerűséggel magyarázzuk másképp ugyanazt a közös világot. A Magyar Tudomány Ünnepén az agrárkutató, a bölcsész, a természettudós, a társadalomtudós, az embert, a világnézetünket magyarázó, vagy akár a gazdasági tudományokban jártas kutatók ugyanúgy ünnepelnek. Minden rendezvény egy lehetőség, hogy bemutassuk a kikezdhetetlen logikára épülő megismerést, a tudomány szemléletmódját, az eddig elért eredményeket és az ezekből következő lehetőségeket. Ebben a hónapban ünnepeljük a tudósokat is, akik személyes alázattal, a közösség által elvárt elhivatottsággal, soha nem szűnő kíváncsisággal szolgálták a közös ügyet, és produktívan vettek részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

A tudományos kutatások eredményei jelen vannak a mindennapjainkban, szűkebb és tágabb környezetünk működésében, bármely hétköznapunk eseményeiben. Közösen formált kultúránk hátterében észrevétlenül, de ott vannak korábbi kutatók, kutatások eredményei is. A kutatók felelőssége a kutatások közösen megfogalmazott célok felé tartó folytatása, a tudományos eredmények tisztelete és elfogadása, a konstruktív szakmai közéleti szerepvállalás, az eredmények, kudarcok és kérdések másokkal történő megosztása, a versengésre épülő kutatói együttműködés, a minőségi tudományos kutatómunka és a kutatói utánpótlás támogatása, az egyre fontosabbá váló tehetséggondozás. Ezek nélkül aligha lehetne messzire látni és felelős válaszokat adni a jövőnek.

A 4 campus, az 5 kar, tudásközpontjaink, könyvtárunk, tudományos diákköri műhelyek összesen 42 programon várják az érdeklődő közönséget és kutatótársakat. A november minden évben egy kiemelt hónap "a tudományok és művészetek javára".

Dr. Ollé János
mb. tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes


< Vissza